<meta name="description" content="Az electrocool által forgalmazott napelemek és a napelemes rendszerek hatékony megoldást kínálnak villanyszámla csökkentésre, emellett egyfajta hosszú távú öngondoskodásra is alkalmasak a kiadásaink nagymértékű csökkentésével. " />
Térkép

Napelem


Napelemes rendszerek tervezése, telepítése.

HMKE és kiserőművi szinten.

Cégünk, az Electrocool Magyarország Kft. 2008 óta foglalkozik napelemes (fotovoltaikus) áramtermelő rendszerek kis és nagykereskedelmével, tervezésével, kivitelezésével. Fő partnerünk a német Luxor Solar napelemgyártó, de kínálatunkban megtalálhatóak más nevesebb gyártók napelemei és a napelemes rendszerekhez szükséges minden egyéb termék is.A rendszerek technikai megvalósításán felül pályázatírással-lebonyolítással, engedélyeztetési eljárások lefolytatásával, valamint ingyenes szaktanácsadással állunk rendelkezésére HMKE és kiserőművi méretekben is.

Szolgáltatásaink:

 • Tervezés 
 • Engedélyeztetési eljárás lefolytatása (HMKE és kiserőművek esetében)
 • Pályázatfigyelés, pályázatírás
 • Energetikai audit készítése
 • Napelemes rendszerelemek kis,- és nagykereskedelme
 • Napelemes rendszerek kivitelezése
 • Szaktanácsadás

 

NAPELEMES RENDSZEREK - HMKE ÉS KISERŐMŰVEK

HMKE és sziget üzemű rendszerek:

Sziget üzem: Önálló energiaforrás kialakítása, ahol a napelemek által termelt energiát akkumulátorokban tároljuk. Felhasználási területek:tanyák, erdészházak, elektromos hálózattól távol eső helyek energiaellátása, napelemes kandeláberek, térvilágítások, reklámtáblák megvilágítása.

Hálózatra visszatápláló rendszer: A napelemek által termelt energiát egy inverter alakítja át és táplálja vissza a közüzemi hálózatba. A visszatáplált és a fogyasztott mennyiséget egy kétirányú fogyasztásmérő rögzíti. Ez alapján történik az elszámolás az áramszolgáltató felé. 

Ingyenes tanácsadáshoz, felméréshez kérem vegye fel velünk a kapcsolatot itt!

Kérdések-válaszok:

- Mekkora teljesítményű napelem rendszerre van szükségem?

Az éves fogyasztás alapján kiszámolható. Az éves fogyasztás (kWh) 90%-át számítva megkapjuk a rendszerünk teljesítményének közelítő értékét.(Pl: 4100kWh esetén kb. 3,7kW-os rendszerre van szükségünk).Természetesen ez nagymértékben függ az alábbi paraméterektől, mint pl.: napelemek elhelyezhetősége, tájolás, dőlésszög, árnyékoltság, földrajzi hely, stb.

- Mit jelent a napelemes rendszer teljesítménye?

Az a teljesítményérték, amelyet a napelem ideális esetben (napsütés, tájolás, hőmérséklet) maximálisan le tud adni.

- Milyen hely szükséges a napelemeknek?

Lehetőleg déli tájolású, 25-35° dőlésszögű, árnyékmentes (tető)felület.

- Mekkora hely kell 1kW-nyi napelemnek?

Napelem modulok típusától függ: kristályos napelem modulokból kb.8m2, vékonyréteg napelem modulokból kb, 15m2.

- Mi a különbség a napelem modulok között?

A mono,- illetve polikristályos napelem modulok jobb hatásfokkal rendelkeznek 15-22%, hosszabb élettartamúak, viszont drágábbak.

A vékonyréteg napelemek kisebb hatásfokkal, 8-10% (tehát nagyobb felület kell belőlük), alacsonyabb árral és élettartammal rendelkeznek. 

Fontos továbbá hogy hosszabb ideje piacon lévő, jó nevű gyártó termékét válasszuk, mivel nem mindegy pl. hogy a garanciális igényünket 20-25 év múlva tudjuk-e érvényesíteni. Ezért telepítéseink döntő többségét a német Luxor Solar minőségi napelemeivel végezzük.

- Tudok-e használni egy adott invertert kisebb teljesítményű napelemmel?

Igen, de nem érdemes. Ha az inverter nincs közel teljes kapacitással kihasználva, a hatásfoka is jelentősen csökken.

- Hogyan működik az napelem rendszer engedélyeztetési eljárása az áramszolgáltatónál? - HMKE esetében

 • Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentésének beadása
 • Előzetes áramszolgáltatói tájékoztató háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatásához kiküldése postai úton a felhasználónak
 • Elfogadott előzetes áramszolgáltatói tájékoztató háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatásához + Csatlakozási dokumentáció megküldése postai úton az áramszolgáltató felé
 • Jóváhagyó nyilatkozat megküldése a felhasználónak
 • Termelő berendezés kivitelezése
 • Készre jelentés megküldése az áramszolgáltató felé
 • Egyeztetett időpontban a termelő berendezés főbb elemeinek leellenőrzése, mérőfelszerelés, üzembe helyezés
 • Módosított Hálózathasználati szerződés + Üzemviteli megállapodás megküldése a felhasználónak

KISERŐMŰVEK:

Biztonságos befektetés - évente akár nettó 22.000.000 Ft árbevétel

50 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőmű esetében a termelt villamos energia értékesíte KÁT vagy METÁR rendszerben, vagy egy villamos kereskedő számára történik.

KÁT esetében: 2016 dec. 31. előtt igényelt KÁT rendszerbe történő belépést követően 25 éven keresztül értékesíthető a villamos energia, jelenleg 32 Ft+ÁFA/kwh áron.

METÁR rendszerbe történő belépés esetén az átvételi időszak jelenleg 17 év 4 hónap.

A létesítés folyamata:

Kiserőmű létesítésének elsődleges tárgyi feltételei:

 • megfelelő nagyságú, művelésből kivont terület (1ha / 499kWp erőmű)
 • KÖF villamos csatlakozási lehetőség

Engedélyeztetés menete, időtartama:

 • Előzetes áramszolgáltatói állásfoglalás kérése – igénybejelentés

            A 15/2016. (XII.20.) MEKH rendelet alapján a kiserőmű igénybejelentésére        vonatkozó tájékoztató elkészítéséért külön díjat kell fizetni. Ennek összege 2017.             január 1-jétől 137.616,- Ft + 27 % ÁFA

            Az igénybejelentőhöz csatolni szükséges:

 • Ingatlan tulajdoni lapja
 • Kiserőmű telepítési helyét bemutató, 1:5.0001:20.000 közötti léptékű átnézeti térkép
 • Az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a kiserőmű létesítéséhez Az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a Beruházó a kiserőmű létesítésének érdekében az ingatlan tulajdonosának nevében eljárjon
 • A beruházó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy az Igénybejelentő a kiserőmű létesítésének érdekében nevében eljárjon.

Kérelem METÁR(megújuló és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamosenergia-átvételi támogatási rendszer) rendszerbe történő belépéshez:

A határozatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adja ki.

Az igényhez szükséges jóváhagyott Csatlakozási Terv és építési engedély.

Jelenlegi átvételi ár (évente korrekcióra kerül): nettó 32Ft / kWh.

Átvételi időtartam: 17 év 4 hónap + 2 év türelmi időszak (Ha a türelmi időszak alatt az erőmű bekapcsolása nem történik meg, a határozat érvényét veszti).

A METÁR szerződés a MEKH által megállapított, az erőmű 17 éves 4 hónapos működése alatt várható megtermelt energiamennyiségre vonatkozik.

METÁR-ról bővebben mellékletben.

 • Műszaki Gazdasági Tájékoztató (továbbiakban MGT) áramszolgáltató részéről:

Az igénybejelentés alapján az áramszolgáltató megvizsgálja a közcélú hálózatra történő csatlakozás műszaki feltételeit., majd 30-90 napon belül megküldi a Műszaki Gazdasági Tájékoztatóját. Ebben kerül megadásra, hogy a közcélú hálózat mely részére csatlakozhat az erőmű. Részletesen ismerteti az elfogadó nyilatkozathoz szükséges Szándéknyilatkozat tartalmát.

 • Szándéknyilatkozat:

Az ajánlat elfogadására - ha szükséges a Megvalósíthatósági Tanulmány, annak elkészültét követően - a beruházónak Szándéknyilatkozatot kell küldeni. Ebben kerül bemutatásra a tervezett erőmű kialakítása, a tervezett csatlakozási pont és a termelői vezeték nyomvonala. A részletes csatlakozási feltételeket az ajánlatot elfogadó nyilatkozat és a Szándéknyilatkozat alapján határozza meg az áramszolgáltató.

 • Részletes csatlakozási terv:

            Szándéknyilatkozat benyújtása után, részletes csatlakozási feltételeket tartalmazó levél   alapján lehet a kiserőmű létesítéséhez kapcsolódó, a közcélú hálózatot érintő tervezési     feladatokat megkezdeni. Itt kerülnek megadásra a szükséges alállomási      beavatkozások, a csatlakozási pont pontos helye kiépítésének műszaki feltételei,             valamint az elszámolási célú mérés kiépítésének előírásai.

            A csatlakozási terv egyes fejezeteit a mérnökkamarai jegyzékben szereplő, az adott berendezéstípusra jogosítvánnyal rendelkező tervező készítheti el. A csatlakozási terv egyes fejezeteit összefüggő, egységes dokumentumként kell az áramszolgáltató számára jóváhagyásra átadni.

 • Építési engedély:

            Benyújtása a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) – Kormányhivatal felé történik.

            Átfutási idő: 25 nap.

 • Csatlakozási szerződés megkötése az áramszolgáltatóval:

Az áramszolgáltató és a beruházó közötti csatlakozási szerződés megkötéséhez az alábbi eredeti, vagy hiteles másolatú dokumentumokat szükséges benyújtani:

 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • Jogerős környezetvédelmi határozat
 • Jogerős építési engedély
 • Jóváhagyott villamos csatlakozási terv

Csatlakozási szerződés megkötésének időtartama:30 nap.

 • KÖF csatlakozás:

Csatlakozási szerződés megkötése után az áramszolgáltatótól meg kell rendelni az ún. alállomási beavatkozást.

Tervezési feladatleírás alapján az arra jogosult tervező elkészíti az ide vonatkozó villamos csatlakozási tervet.

A közcélú középfeszültségű hálózati beavatkozást az áramszolgáltató végzi.

Átfutási ideje 120 nap, költsége a helyi adottságoktól függ.

 • Mérési terv benyújtása

Jóváhagyás

 • Mérő felszerelésének megrendelése
 • Üzemviteli megállapodás megkötése
 • Üzembe helyezési eljárás:

Feltételei:

 • KÖF csatlakozás kialakítása
 • Üzembe helyezett elszámolási mérés
 • Üzemviteli megállapodás
 • Hálózathasználati szerződés
 • Üzembe helyezési jegyzőkönyv
 • Villamos energia átvételére vonatkozó kereskedelmi szerződés

            Az üzembe helyezési eljáráson ellenőrzik a jóváhagyott csatlakozási tervben foglaltak megvalósítását (védelmi beállítások, fogyasztásmérésre vonatkozó             követelmények, telemechanikai összeköttetés, távműködtetés).

            A kiserőművi termelés megindulásakor pedig ellenőrzik a telemechanikai rendszerben a mérési adatok megjelenését is.

 • Bekapcsolás után:

MAVIR átvételi szerződés megkötése.

 • Üzemeltetés:

Jelentés havonta

Inverterek, elektromos csatlakozások működőképességének ellenőrzése évente

(távfelügyelt rendszerről van szó, így a működőképesség távolról is bármikor ellenőrizhető)

Napelemek tisztítása évente

 • METÁR időszak után (17 év 4 hónap lejárta, vagy a METÁR szerződésben meghatározott energia megtermelése után):

A villamos energia szabadpiacon értékesíthető, mivel az erőmű még várhatóan 15-20 évig működőképes, vagy esetlegesen át lehet lépni majd akkori támogatási rendszerbe.

A hosszú távú működés biztosítása érdekében van jelentősége minőségi anyagok beépítésének.

Társaságunk teljes körű szolgáltatást nyújt az erőmű engedélyeztetésében, kivitelezésében, üzemeltetésében.

Megvalósult, jelenleg épülő és tervezett referenciákkal is rendelkezünk.

Kiserőművel elképzeléseivel keressen minket bizalommal!

Válasszon kategóriá(ka)t