phone-icon
Telefon
+36 30 8-111-000
clock-icon
Nyitva:
07.30-16.00
location-icon
4030 Debrecen,
Rigó utca 93.
location-icon
Térkép

Szolgáltatásaink


NAPELEMES RENDSZEREK - HMKE ÉS KISERŐMŰVEK
Cégünk napelemes (fotovoltaikus) áramtermelő rendszerek, erőművek tervezésével, engedélyeztetésével, telepítésével és forgalmazásával is foglalkozik.

Szolgáltatásaink:

 • Tervezés 
 • Engedélyeztetési eljárás lefolytatása (HMKE és kiserőművek esetében)
 • Pályázatfigyelés, pályázatírás
 • Energetikai audit készítése
 • Napelemes rendszerelemek kis,- és nagykereskedelme
 • Napelemes rendszerek kivitelezése
 • Szaktanácsadás
 • Üzemeltetés, karbantartás

HMKE és sziget üzemű rendszerek:

Sziget üzem: Önálló energiaforrás kialakítása, ahol a napelemek által termelt energiát akkumulátorokban tároljuk. Felhasználási területek:tanyák, erdészházak, elektromos hálózattól távol eső helyek energiaellátása, napelemes kandeláberek, térvilágítások, reklámtáblák megvilágítása.

Hálózatra visszatápláló rendszer: A napelemek által termelt energiát egy inverter alakítja át és táplálja vissza a közüzemi hálózatba. A visszatáplált és a fogyasztott mennyiséget egy kétirányú fogyasztásmérő rögzíti. Ez alapján történik az elszámolás az áramszolgáltató felé. 

Ingyenes tanácsadáshoz, felméréshez kérem vegye fel velünk a kapcsolatot itt!

Kérdések-válaszok:

- Mekkora teljesítményű napelem rendszerre van szükségem?

Az éves fogyasztás alapján kiszámolható. Az éves fogyasztás (kWh) 90%-át számítva megkapjuk a rendszerünk teljesítményének közelítő értékét.(Pl: 4100kWh esetén kb. 3,7kW-os rendszerre van szükségünk).Természetesen ez nagymértékben függ az alábbi paraméterektől, mint pl.: napelemek elhelyezhetősége, tájolás, dőlésszög, árnyékoltság, földrajzi hely, stb.

- Mit jelent a napelemes rendszer teljesítménye?

Az a teljesítményérték, amelyet a napelem ideális esetben (napsütés, tájolás, hőmérséklet) maximálisan le tud adni.

- Milyen hely szükséges a napelemeknek?

Lehetőleg déli tájolású, 25-35° dőlésszögű, árnyékmentes (tető)felület.

- Mekkora hely kell 1kW-nyi napelemnek?

Napelem modulok típusától függ: kristályos napelem modulokból kb.8m2, vékonyréteg napelem modulokból kb, 15m2.

- Mi a különbség a napelem modulok között?

A mono,- illetve polikristályos napelem modulok jobb hatásfokkal rendelkeznek 15-22%, hosszabb élettartamúak, viszont drágábbak.

A vékonyréteg napelemek kisebb hatásfokkal, 8-10% (tehát nagyobb felület kell belőlük), alacsonyabb árral és élettartammal rendelkeznek. 

Fontos továbbá hogy hosszabb ideje piacon lévő, jó nevű gyártó termékét válasszuk, mivel nem mindegy pl. hogy a garanciális igényünket 20-25 év múlva tudjuk-e érvényesíteni. Ezért telepítéseink döntő többségét a német Luxor Solar minőségi napelemeivel végezzük.

- Tudok-e használni egy adott invertert kisebb teljesítményű napelemmel?

Igen, de nem érdemes. Ha az inverter nincs közel teljes kapacitással kihasználva, a hatásfoka is jelentősen csökken.

- Hogyan működik az napelem rendszer engedélyeztetési eljárása az áramszolgáltatónál? - HMKE esetében

 • Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentésének beadása
 • Előzetes áramszolgáltatói tájékoztató háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatásához kiküldése postai úton a felhasználónak
 • Elfogadott előzetes áramszolgáltatói tájékoztató háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatásához + Csatlakozási dokumentáció megküldése postai úton az áramszolgáltató felé
 • Jóváhagyó nyilatkozat megküldése a felhasználónak
 • Termelő berendezés kivitelezése
 • Készre jelentés megküldése az áramszolgáltató felé
 • Egyeztetett időpontban a termelő berendezés főbb elemeinek leellenőrzése, mérőfelszerelés, üzembe helyezés
 • Módosított Hálózathasználati szerződés + Üzemviteli megállapodás megküldése a felhasználónak

KISERŐMŰVEK:

Biztonságos befektetés - évente akár nettó 22.000.000 Ft árbevétel

50 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőmű esetében a termelt villamos energia értékesíte KÁT vagy METÁR rendszerben, vagy egy villamos kereskedő számára történik.

KÁT esetében: 2016 dec. 31. előtt igényelt KÁT rendszerbe történő belépést követően 25 éven keresztül értékesíthető a villamos energia, jelenleg 32 Ft+ÁFA/kwh áron.

METÁR rendszerbe történő belépés esetén az átvételi időszak jelenleg 17 év 4 hónap.

A létesítés folyamata:

Kiserőmű létesítésének elsődleges tárgyi feltételei:

 • megfelelő nagyságú, művelésből kivont terület (1ha / 499kWp erőmű)
 • KÖF villamos csatlakozási lehetőség

Engedélyeztetés menete, időtartama:

 • Előzetes áramszolgáltatói állásfoglalás kérése – igénybejelentés

            A 15/2016. (XII.20.) MEKH rendelet alapján a kiserőmű igénybejelentésére        vonatkozó tájékoztató elkészítéséért külön díjat kell fizetni. Ennek összege 2017.             január 1-jétől 137.616,- Ft + 27 % ÁFA

            Az igénybejelentőhöz csatolni szükséges:

 • Ingatlan tulajdoni lapja
 • Kiserőmű telepítési helyét bemutató, 1:5.0001:20.000 közötti léptékű átnézeti térkép
 • Az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a kiserőmű létesítéséhez Az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a Beruházó a kiserőmű létesítésének érdekében az ingatlan tulajdonosának nevében eljárjon
 • A beruházó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy az Igénybejelentő a kiserőmű létesítésének érdekében nevében eljárjon.

Kérelem METÁR(megújuló és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamosenergia-átvételi támogatási rendszer) rendszerbe történő belépéshez:

A határozatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adja ki.

Az igényhez szükséges jóváhagyott Csatlakozási Terv és építési engedély.

Jelenlegi átvételi ár (évente korrekcióra kerül): nettó 32Ft / kWh.

Átvételi időtartam: 17 év 4 hónap + 2 év türelmi időszak (Ha a türelmi időszak alatt az erőmű bekapcsolása nem történik meg, a határozat érvényét veszti).

A METÁR szerződés a MEKH által megállapított, az erőmű 17 éves 4 hónapos működése alatt várható megtermelt energiamennyiségre vonatkozik.

METÁR-ról bővebben mellékletben.

 

 • Műszaki Gazdasági Tájékoztató (továbbiakban MGT) áramszolgáltató részéről:

Az igénybejelentés alapján az áramszolgáltató megvizsgálja a közcélú hálózatra történő csatlakozás műszaki feltételeit., majd 30-90 napon belül megküldi a Műszaki Gazdasági Tájékoztatóját. Ebben kerül megadásra, hogy a közcélú hálózat mely részére csatlakozhat az erőmű. Részletesen ismerteti az elfogadó nyilatkozathoz szükséges Szándéknyilatkozat tartalmát.

 • Szándéknyilatkozat:

Az ajánlat elfogadására - ha szükséges a Megvalósíthatósági Tanulmány, annak elkészültét követően - a beruházónak Szándéknyilatkozatot kell küldeni. Ebben kerül bemutatásra a tervezett erőmű kialakítása, a tervezett csatlakozási pont és a termelői vezeték nyomvonala. A részletes csatlakozási feltételeket az ajánlatot elfogadó nyilatkozat és a Szándéknyilatkozat alapján határozza meg az áramszolgáltató.

 • Részletes csatlakozási terv:

            Szándéknyilatkozat benyújtása után, részletes csatlakozási feltételeket tartalmazó levél   alapján lehet a kiserőmű létesítéséhez kapcsolódó, a közcélú hálózatot érintő tervezési     feladatokat megkezdeni. Itt kerülnek megadásra a szükséges alállomási      beavatkozások, a csatlakozási pont pontos helye kiépítésének műszaki feltételei,             valamint az elszámolási célú mérés kiépítésének előírásai.

 

            A csatlakozási terv egyes fejezeteit a mérnökkamarai jegyzékben szereplő, az adott berendezéstípusra jogosítvánnyal rendelkező tervező készítheti el. A csatlakozási terv egyes fejezeteit összefüggő, egységes dokumentumként kell az áramszolgáltató számára jóváhagyásra átadni.

 

 • Építési engedély:

            Benyújtása a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) – Kormányhivatal felé történik.

            Átfutási idő: 25 nap.

 • Csatlakozási szerződés megkötése az áramszolgáltatóval:

Az áramszolgáltató és a beruházó közötti csatlakozási szerződés megkötéséhez az alábbi eredeti, vagy hiteles másolatú dokumentumokat szükséges benyújtani:

 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • Jogerős környezetvédelmi határozat
 • Jogerős építési engedély
 • Jóváhagyott villamos csatlakozási terv

Csatlakozási szerződés megkötésének időtartama:30 nap.

 • KÖF csatlakozás:

Csatlakozási szerződés megkötése után az áramszolgáltatótól meg kell rendelni az ún. alállomási beavatkozást.

Tervezési feladatleírás alapján az arra jogosult tervező elkészíti az ide vonatkozó villamos csatlakozási tervet.

A közcélú középfeszültségű hálózati beavatkozást az áramszolgáltató végzi.

Átfutási ideje 120 nap, költsége a helyi adottságoktól függ.

 • Mérési terv benyújtása

Jóváhagyás

 • Mérő felszerelésének megrendelése
 • Üzemviteli megállapodás megkötése
 • Üzembe helyezési eljárás:

Feltételei:

 • KÖF csatlakozás kialakítása
 • Üzembe helyezett elszámolási mérés
 • Üzemviteli megállapodás
 • Hálózathasználati szerződés
 • Üzembe helyezési jegyzőkönyv
 • Villamos energia átvételére vonatkozó kereskedelmi szerződés

            Az üzembe helyezési eljáráson ellenőrzik a jóváhagyott csatlakozási tervben foglaltak megvalósítását (védelmi beállítások, fogyasztásmérésre vonatkozó             követelmények, telemechanikai összeköttetés, távműködtetés).

            A kiserőművi termelés megindulásakor pedig ellenőrzik a telemechanikai rendszerben a mérési adatok megjelenését is.

 • Bekapcsolás után:

MAVIR átvételi szerződés megkötése.

 • Üzemeltetés:

Jelentés havonta

Inverterek, elektromos csatlakozások működőképességének ellenőrzése évente

(távfelügyelt rendszerről van szó, így a működőképesség távolról is bármikor ellenőrizhető)

Napelemek tisztítása évente

 • METÁR időszak után (17 év 4 hónap lejárta, vagy a METÁR szerződésben meghatározott energia megtermelése után):

A villamos energia szabadpiacon értékesíthető, mivel az erőmű még várhatóan 15-20 évig működőképes.

Vagy esetlegesen át lehet lépni majd akkori támogatási rendszerbe.

A hosszú távú működés biztosítása érdekében van jelentősége minőségi anyagok beépítésének.

 

Társaságunk teljes körű szolgáltatást nyújt az erőmű engedélyeztetésében, kivitelezésében, valamint üzemeltetésében.

Megvalósult, jelenleg épülő és tervezett referenciákkal is rendelkezünk.

 


 • Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek
 • Hagyományos és IP alapú CCTV rendszerek
 • Beléptetők.
 • Tűzjelző rendszerek
 • RWA rendszerek
 • Struktúrált hálózatok
 • WiFi hálózatok
 • Épület és vészhangosítás
 • Hotel és fürdő beléptető rendszerek
 • Parkolórendszerek
 • Őrjárat ellenőrzők

Elektronikus vagyonvédelem

Az elektronikus vagyonvédelem terén a Paradox termékeit forgalmazzuk, illetve telepítjük.
    Az intelligens behatolásjelzők a valós riasztásokat gyorsan jelzik, amiket továbbítani tudnak hagyományos, illetve GSM rendszerű telefonvonalon, akár figyelőszolgálatra, akár saját mobiltelefonra hívás, vagy SMS formájában.
    Megoldásaink bármilyen méretű épület védelmére alkalmasak, legyen szó kisebb vagy közepes objektumról vagy akár több telephelyes vállalatról.

    A riasztóközpontok nem csak riasztás jelzésére szolgálnak, hanem különféle készülékek telefonos távvezérlésére is használhatjuk és ezenkívül mindig magunknál tartható támadásjelző egységet is illeszthetünk hozzá.

    A telepítésen kívül természetesen ezen rendszerek tervezésével és szaktanácsadással is foglalkozunk.

·                              Video-megfigyelő rendszerek

A videó megfigyelő rendszereink bármilyen alkalmazási területen megfelelnek a felhasználók igényeinek, legyen szó akár családi házról, kisebb vállalkozásról vagy több telephellyel és több felhasználóval rendelkező konfigurációról nagyvállalatoknál, közlekedési alkalmazásoknál, vagy térfigyelő rendszereknél.

    Analóg és IP alapú rendszereket is telepítünk.

Kameráink képesek rá, hogy sötétben is kiváló képminőséget biztosítsanak, ezenkívül az úgynevezett speed dome kamerákkal amik távvezérelhetők, a mozgás automatikusan észlelhető és követhető.

    A rendszerek helyi hálózaton, vagy interneten keresztül is teljes értékűen használhatók, ami azt jelenti hogy Ön a világ bármely pontjáról képes figyelemmel követni az otthoni eseményeket, vagy az arra alkalmas kamerákat vezérelni  (kameramozgatás, zoom), de akár rögzített felvételeket is visszanézhet távolról.

    Több éves tapasztalattal rendelkezünk a videó megfigyelő rendszerek tervezésében és kivitelezésében is.

·                              Beépített tűzjelzőrendszerek

A keletkezett tűz felismerésére és jelzésére tudunk megoldást kínálni az Eaton/Cooper tűzjelző rendszereivel,

amikkel gyakorlatilag bármely méretű épület tűzvédelme megoldható.

 A tűzjelző rendszer tervezésétől kezdve, a kivitelezésen át, a szakhatósági átadásáig állunk rendelkezésére.

·  

                            Informatika és beléptető rendszerek

Számos belépés ellenőrző megoldást ajánlunk a legmagasabb biztonsági követelmények kielégítésére is.

    Ezek a rendszerek számítógép alapúak, ami biztosítja, hogy megfelelő szoftver kiválasztásával szinte korlátlan számú belépési pont felügyeletét ellássuk.

    A legelterjedtebbek az úgynevezett közelítőkártyás (proximity) rendszerek, melynél a bejutáshoz egy kártya, vagy egy ennél kisebb proximity kulcs van a segítségünkre.

    Ha beléptetővel munkaidő nyilvántartó rendszert is vezérlünk, Ön pontos képet kap arról, hogy alkalmazottai mennyi időt töltöttek munkahelyükön.


    Továbbá vállaljuk informatikai hálózatok kialakítását is.

Telepített klímaberendezéseink nagy részét a GREE gyár termékei teszik ki

 

A Gree gyár a kínai Zhuhai-ban alakult 1991-ben. Mára a kutatás-fejlesztések következtében, az új gyártási technológiai, értékesítési és marketing módszerek bevezetésének eredményeként a nemzetközi légkondicionáló iparág vezető szereplője lett.

A gyár vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte a felhasználókat magas minőségű, csúcstechnológiás termékekkel szolgálja ki. Brazíliai, pakisztáni és 7 kínai gyárában, 70 000 alkalmazottal, számos kiváló minőségű piacvezető terméket állít elő. Jelenlegi gyártási kapacitása 60 millió lakossági és 5,5 millió kereskedelmi klímaberendezés évente. Termékeivel a világ 200 országának piacán van jelen. 2012 óta a gyár első helyen szerepel a kínai elektromos berendezéseket gyártó cégek listáján. A széles termékválasztéknak, a jó minőségnek, az egyedi értékesítési módszernek köszönhetően mára világszerte, több mint 300 millió felhasználó otthonában van Gree klímaberendezés. 
A gyár világszerte erősítve a Gree népszerűségét az elmúlt években több, nagy nemzetközi beruházásnak volt a nyertese, beszállítója. Többek között hozzájárult a 2008-as Pekingi Olimpiai Játékok, a 2010-es FIFA Világbajnokság Dél-Afrikában, vagy a 2014-es Téli Olimpia Socsi-ban, projektek megvalósulásához. 2016-ban újabb Gree mega referenciával gazdagodik a lista, Rio de Janeiróban a 2016-os brazíliai nyári olimpiai játékok épületeinek kényelméről is Gree lakossági és kereskedelmi klíma berendezések gondoskodnak.

2012 óta a gyár első helyen szerepel a kínai elektromos berendezéseket gyártó cégek listáján. A Gree az egyetlen kínai gyártó a HVAC területen, ami elnyerte a „World Brand” kitüntetést. 2015-ös évben a Forbes magazin kimutatása alapján a Gree lett a világ 385. legnagyobb nyilvános cége. A világ első számú klíma márkája, melyet az Euromonitor International Ltd. piackutató cég által kiadott tanúsítvány is igazol.

Cégünk forgalmazza a Gree termékpalettájából a lakossági és kereskedelmi klímaberendezéseket, a GMV rendszereket, fan-coilokat, hőszivattyúkat, folyadékhűtőket.

Gree klíma I-feel funkció

Klímáink nagyrésze I-feel funkcióval rendelkezik, mely maximalizálja az elérhető komfortérzetet. Egy mini hőmérő a távirányítóban, érzékeli a környezetében a levegő hőmérsékletét és továbbítja a beltéri egységnek. Így a berendezés a ventilátor sebességet és a hőmérsékletet a távirányító elhelyezéséhez igazítja.

Komfortos design a jobb életért

A GMV5 rendszer szélesebb tartományban üzemel. A leghidegebb télen és a legmelegebb nyáron is normál módon üzemel, a legkisebb zajszinten, így garantálja a felhasználó magas elégedettségét.

 

A Versati egy DC Inverteres, multifunkciós levegő-víz hőszivattyú

A környezet levegőjének energiáját használja fel a helység fűtésére. Azonban nem 
csak a fűtési igényünket elégíti ki, fedezi a háztartási melegvíz szükségletét is és ezen felül a Versati bíztosítja a kellemes, hűvös levegőt a forró nyári napokban.

Válassza a Versatit és élvezze a kényelmes mindennapokat egész évben!

 

Válasszon kategóriá(ka)t

Hírlevél feliratkozás


* Alulírott, az alábbi űrlap kitöltésével - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje, és hírlevelet küldjön a számomra. Leiratkozni, és az adataim törlését, a hírlevélben kapott leiratkozó gomb megnyomásával tudom elvégezni.